Διασύνδεση με όλα τα γνωστά E.R.P και εμπορικά πακέτα της αγοράς.

Σύνδεση με Εμπορικά – Έμπορο-λογιστικά E.R.P προγράμματα με το e-liza έχουν γίνει και μπορούν να γίνουν κατά την απαίτηση του πελάτη.

Η φιλοσοφία μας είναι να δώσουμε το καλύτερο πρόγραμμα παραγγελιλοηψίας και Λιανικής . Μπορούμε να συνεργαστούμε με το πρόγραμμα που έχετε για τον καλύτερο έλεγχο της επιχείρησης σας .

Σύνδεση με εμπορικά λογιστικά προγράμματα

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με εμάς για να αναλύσιμε μαζί της ανάγκες της υλοποίησης σας. Δεν χρειάζεται τίποτα να πετάξετε ή αλλάξετε μπορείτε και μπορούμε να προσαρμοστούμε όλοι μαζί στην σύγχρονη εποχή.

Με το να βλέπετε τα υπόλοιπα της αποθήκη σας με το τρόπο που γνωρίζετε καλύτερα και εμείς να σας δώσουμε την σύγχρονη λύση της λιανικής σας και παραγγελιοληψιας σας.